< >

Ellingsgården hyttegrend

Vi har lagt ut mange finte tomter for salg i Ellingsgården hyttegrend

Våre tjenester

Vår restaurant

Vi tar på oss lag som bursdager, minnesamvær, bryllup, årsmøter, konferanser mv.

Hytteservice

Vi tar på oss alt av hytteservice, salg av materialer, tomtegraving, transport, brøyting. Salg Hyttetorget, ved, AGA-propan

Ledige hyttetomter

Ellingsgården hyttegrend er etablert og vi har mange tomter til salgs. Vei, strøm og avløp til alle tomter. Kort vei til Søvatnet med bademuligheter, flytebrygge for båter og mulighet for lagring i felles naust etter hvert.